CO2-gecompenseerde verzending

ook verkrijgbaar bij Albert Heijn

30 dagen 'niet goed geld terug'-garantie

Image

Onze
CO2-voetafdruk

Overzicht

Waarom we liever reduceren dan compenseren

Is everdrop 'klimaatneutraal'?

De CO2-voetafdruk van ons bedrijf (CCF)

De CO2-voetafdruk van onze producten (PCF)

WAAROM WE LIEVER REDUCEREN


DAN COMPENSEREN

Onze huishoudelijke en natuurlijke cosmetische producten zorgen voor aanzienlijk minder verpakkingsafval en milieuvervuiling, waardoor we elke dag ons steentje bijdragen aan een schonere wereld. Het wereldwijde probleem van klimaatverandering heeft echter vooral te maken met de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen. Hoe zit het dan met onze CO₂-voetafdruk? Met onze innovatieve producten willen we immers ook de norm op het gebied van CO₂-uitstoot verbeteren.

Van de winning van grondstoffen tot aan de productie, het transport en zelfs het dagelijkse kantoorwerk - elk aspect van ons bedrijf draagt bij aan de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen. Het meten van deze impact is cruciaal, maar ook behoorlijk complex en tijdrovend. Voor een jonge, snelgroeiende start-up zoals wij is het een uitdaging om nauwkeurig onze product carbon footprint (PCF) en corporate carbon footprint (CCF) te berekenen. Toch zijn we trots dat we voor 2021, ons tweede volledige jaar als bedrijf, een CCF hebben kunnen vaststellen.

Maar waarom is het überhaupt belangrijk dat een bedrijf zijn CO₂-emissies vaststelt en bekendmaakt?

Als een bedrijf zijn CO₂-uitstoot zo nauwkeurig mogelijk kan toewijzen aan verschillende categorieën, kan het herkennen waar het potentieel heeft voor verbetering en waar het dringend actie moet ondernemen om zijn eigen voetafdruk te verkleinen.

Aan de andere kant zorgt het communiceren van CO₂-emissiewaarden, vooral voor producten, voor bewustwording in onze samenleving dat ons leven - en ons dagelijks consumentengedrag - een CO₂-voetafdruk heeft en dus een impact op de atmosfeer van onze planeet. Zo nauwkeurig mogelijke cijfers, die deze effecten kwantificeren en in perspectief plaatsen, kunnen consumenten helpen om weloverwogen consumptiebeslissingen te nemen en zo bij te dragen aan klimaatbescherming in hun eigen leven.

Image

IS EVERDROP 'KLIMAATNEUTRAAL'?


En wat betekent dit eigenlijk...

Spoiler alert: we zijn niet 'klimaatneutraal' en willen onszelf in de toekomst ook niet zo noemen. Deze term suggereert dat een bedrijf geen CO₂-uitstoot heeft - en dus geen negatieve impact op het klimaat.

In het ergste geval motiveert een label als 'klimaatneutraal' het management van een bedrijf om hun milieuzonden simpelweg 'goed te maken' met geld. Klimaatbescherming is echter geen handel. Het is veel belangrijker voor onze planeet dat er überhaupt geen onnodige emissies worden geproduceerd.

Compensatie is daarom geen echte oplossing. Het zou alleen gebruikt moeten worden voor die emissies die absoluut niet vermeden kunnen worden. Sommige van deze emissies compenseren we al, bijvoorbeeld voor ons Pamela Reif x everdrop sportwasmiddel (zie het kopje over PCF's hieronder) of indirect via onze partners zoals Hermes, die alle nationale zendingen voor ons compenseren. We zullen blijven werken aan het compenseren van onze onvermijdelijke emissies met compensaties. Dit is echter niet onze focus.

In plaats van te compenseren, investeren we liever in het opsporen en verminderen van CO₂-uitstoot. Of het nu gaat om onze toeleveringsketen, onze producten of ons kantoor: we willen zo milieuvriendelijk mogelijk worden. In plaats van onszelf het label 'klimaatneutraal' aan te meten, bewandelen we de iets moeilijkere maar, in onze ogen, juiste weg: we willen emissies meten, analyseren, vermijden en verminderen, keer op keer.

Al onze bevindingen over onze CO₂-voetafdruk willen we hier met jullie delen.

Image

Onze Corporate


Carbon Footprint (CCF)

Update op 23 mei 2023

Samen met onze partners Cozero en Yook hebben we de CO₂-equivalenten (CO₂e) berekend die zijn uitgestoten door onze bedrijfsactiviteiten voor de jaren 2022 en 2021. Om onze emissies te meten, hebben we de methodologie en classificatie van het GHG-protocol gevolgd. Emissies worden gemeten in drie verschillende scopes:

  • Scope 1 omvat alle directe emissies waarvan de oorsprong onder de directe controle van het bedrijf valt, zoals productiefaciliteiten of wagenparken die eigendom zijn van het bedrijf.

  • Scope 2 omvat alle indirecte emissies die ontstaan door de aankoop van energie. Hieronder vallen met name elektriciteit en verwarming.

  • Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies in 15 verschillende categorieën - de emissies die zonder het bedrijf niet zouden bestaan, maar waarover het bedrijf niet de volledige controle heeft. Naast emissies in de toeleveringsketen omvat Scope 3 bijvoorbeeld ook zakenreizen en het woon-werkverkeer van werknemers.


    In 2022 bedroeg onze CO₂-voetafdruk 5405 ton CO₂e. In 2021 was onze CO₂-footprint 4637 ton CO₂e. Opmerking: Op 22 mei 2023 hadden we de onvolledige waarde van 643 t CO₂e hier op de website gepubliceerd. Zoals we duidelijk hadden gemaakt, misten we nog de gegevens voor grondstoffen, productiefase, transport en verpakking van onze producten (onder Scope 3 / Purchased Goods & Services) voor de totale CCF-waarde voor 2021. Deze gegevens hebben we nu dankzij onze partner Yook.

    We meten de klimaatvoetafdruk van ons bedrijf in tonnen CO₂e - CO₂e staat voor koolstofdioxide-equivalenten. Als we op sommige plaatsen alleen "CO₂" schrijven, bijvoorbeeld in de titel van deze pagina, dan is dat omdat we in de volksmond altijd spreken over "CO₂-uitstoot" of "CO₂-voetafdruk" - maar dit verwijst meestal altijd naar de uitstoot van verschillende klimaatschadelijke broeikasgassen, ook door ons. Als we het over specifieke waarden hebben, proberen we ook de juiste eenheid CO₂e te gebruiken.

    Wat zijn die klimaatschadelijke broeikasgassen dan, behalve kooldioxide (CO₂)? Dat zijn methaan (CH4), distikstofoxide (N₂O), verschillende fluorkoolwaterstoffen, zwavelhexafluoride (SF6) en stikstoftrifluoride (NF3) - al deze gassen worden omgezet in CO₂-equivalenten, oftewel CO₂e, volgens hun aardopwarmingsvermogen (GWP).

DE EMISSIES


IN DETAIL

Hier leggen we de resultaten in de drie scopes in meer detail uit (klik hiervoor op het pijltje).

SCOPE 1: 0,2 t CO₂e
SCOPE 2: 2 t CO₂e
SCOPE 3: 5402 t CO₂e
ALLE CATEGORIEËN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Image

Onze


conclusie

Met 5405 ton CO₂e is onze totale CO2-voetafdruk voor 2022 768 ton hoger dan in het voorgaande jaar. Dit kan worden verklaard door onze groei van jaar tot jaar. Zowel wat betreft omzet, langere transportroutes (door nieuwe klanten en retailpartners in Italië en Frankrijk) als ons personeelsbestand. Maar ondanks de grotere CO2-voetafdruk in absolute termen zien we de ontwikkeling als positief: in verhouding tot de omzet zijn we erin geslaagd om de CO2-voetafdruk van het bedrijf te verlagen.

Desondanks is een CCF natuurlijk een belangrijke herinnering dat elk bedrijf broeikasgasemissies genereert door zijn producten of diensten, maar ook door de dagelijkse kantooractiviteiten, en dus invloed heeft op het klimaat. Wij doen dat ook, zelfs als onze producten de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen in vergelijking met conventionele producten.

Overigens hebben wij en onze partners vorig jaar minstens 412 ton CO₂e gecompenseerd van onze bedrijfsvoetafdruk.

Is het mogelijk om deze CCF te vergelijken met die van een ander bedrijf? De verleiding ligt voor de hand, maar helaas is dit niet praktisch - althans nog niet. Hoewel het (vrijwillige) GHG-protocol een kader biedt voor de CCF-berekening, kunnen bedrijven, zelfs als ze dit protocol volgen, sommige voorgeschreven categorieën weglaten als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Vooral in Scope 3 zijn er vaak veel te weinig of onzekere gegevens beschikbaar, omdat het bedrijf deze niet altijd in handen heeft en daarom vaak moeilijk te meten is. Het is vaak nodig om te vertrouwen op aannames en schattingen, of om individuele categorieën helemaal buiten beschouwing te laten. Het is daarom altijd uiterst belangrijk om de "kleine lettertjes" van CCF-publicaties zorgvuldig te lezen voordat je een algemene CO₂-waarde beoordeelt.

Image

Onze Product


Carbon Footprints (PCF)

Een carbon footprint van een product meet de impact van een product op het klimaat. Hierbij wordt berekend hoeveel kilogram CO₂-equivalenten (kg CO₂e) het product veroorzaakt. Afhankelijk van de benadering worden de CO₂e emissies van de grondstoffen, productie, transport en opslag (cradle-to-gate), of ook het gebruik en de verwijdering (cradle-to-grave) meegenomen.

De volgende acht PCF's van everdrop Signature producten zijn berekend door onze partners Yook, Forliance en Heinz Glas. We zullen er zo snel mogelijk meer publiceren.

PRODUCTkg CO₂e BRONSYSTEEMGRENZE
Badkamerreiniger-tab (1 St.)0,009 Yook cradle-to-gate
Keukenreiniger-tab (1 st.) 0,009Yookcradle-to-gate
Glasreiniger-tab (1 st.) 0,006Yookcradle-to-gate
Keukenreiniger navul-poeder (1 st.) 0,060Yookcradle-to-gate
Badkamerreiniger navul-poeder (1 st.) 0,082Yookcradle-to-gate
Toiletreiniger navul-poeder (1 st.) 0,084Yookcradle-to-gate
Pamela Reif x everdrop sportwasmiddel 2.022Forliancecradle-to-grave
Reiniger in glazen fles0,711Heinz Glascradle-to-gate

Als de productparameters veranderen (bijvoorbeeld door verbeterde formules of gebruikt glas in de glazen fles), zullen de PCF-waarden hoogstwaarschijnlijk ook veranderen. Status van bovenstaande PCF's: 1 mei 2023

Wat betekent CO2e?
Waarom berekenen en publiceren we onze PCF's?
Hoe kan ik de PCF-waarden vergelijken?

HEB JE EEN VRAAG? VOORSTEL? KRITIEK?

Image
We staan voor eerlijkheid over onze producten, waar ze vandaan komen en de CO₂ die we uitstoten. Mis je iets of heb je ideeën? Laat het ons weten! Bedankt dat je meehelpt om de wereld wat schoner te maken.
Neem contact op