CO2-gecompenseerde verzending

ook verkrijgbaar bij Albert Heijn

30 dagen 'niet goed geld terug'-garantie

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop je of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, dien je ons (everdrop GmbH, Isarwinkel 4, 81379 München, Duitsland, info@everdrop.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te annuleren. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je de verklaring van de gebruikmaking van jouw herroepingsrecht verstuurt, voordat de annuleringstermijn afloopt.

Adres voor retourzendingen
Stuur retourzendingen uitsluitend naar:
everdrop GmbH

extern magazijn

Pfaffenstraße 47

74078 Heilbronn

Gevolgen van annulering
Als je dit contract herroept, zullen wij je alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), z.s.m. en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing dit contract te herroepen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden er voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in werking getreden als je de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Je draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Als je niet zorgvuldig met het product omgaat en het product is hierdoor beschadigd, dan bent je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Modelformulier voor herroeping

(Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug).

 • Aan everdrop GmbH, Isarwinkel 4, 81379 München, Duitsland , info@everdrop.nl

 • Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende

 • goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 • Naam van de consument(en)

 • Adres van de consument(en)

 • Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

 • Datum
  (*) Doorhalen of toevoegen wat (niet) van toepassing is.

  Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops in samenwerking met FÖHLISCH juristen.

  Klik hier voor onze klantenservice